ถังขยะ ถังขยะใส ถังขยะพลาสติก : บริษัท ดีดา (ประเทศไทย) จำกัด :ถังขยะ กทม ถังขยะแยกประเภท
โทร 02 009 3927, 061-545-4266
  • th
  • ขายถังขยะ
  • ขายถังขยะ
  • ขายถังขยะ
  • ขายถังขยะ

ขายถังขยะ

061-545-4266 080-684-4464(สายด่วน) Tel: 02-009-3927 Email: dida.th@hotmail.com .  LINE: @dida

บริษัท ดีดา (ประเทศไทย) จำกัด 
จัดจำหน่ายอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแบบครบวงจร สำหรับธุรกิจทั้งในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 โดยทีมผู้บริหารงานที่มีประสบการณ์ในแวดวงอุตสาหกรรมอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกว่า 40 ปี มีลูกค้าทั้งอุตสาหกรรมและครัวเรือนกว่า 1,000 ราย ปรึกษาฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
ไม่เพียงแต่การจัดจำหน่ายอุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เท่านั้น ยังเป็นผู้บุกเบิกการการให้บริการทั้งก่อนและ หลังการขาย (Pre & AfterSale Service) อย่างครบครัน โดยบุคคลากรผู้มีความชำนาญ และเต็มใจให้บริการ เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการช่วยให้การรักษาความสะอาด เป็นเรื่องง่าย ไม่เป็นการเพิ่มภาระต่อการดำเนินธุรกิจของคุณอีกต่อไป

ศูนย์รวมสะอาดภัณฑ์แบบครบวงจร ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน
ขายถังขยะแยกประเภท ถังขยะเทศบาล ถังขยะ กทม ถังขยะพลาสติก ถังขยะสแตนเลส ถังขยะ 4 สี


:: วิสัยทัศน์

เพื่อเป็นผู้นำด้านอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ สำหรับอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมแห่งเอเชียในด้านนวัตกรรม, คุณภาพ, ความเป็นมืออาชีพและการบริการที่ครบวงจร

:: วัตถุประสงค์

เพื่อนำเสนออุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ สำหรับอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมที่สามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้สูงสุด
อาทิเช่น 
ถังขยะ ถังขยะแยกประเภท ถังขยะพลาสติก เครื่องขัดพื้น อุปกรณ์ทำความสะอาดทุกชนิด

:: ภารกิจ

- เพื่อรักษาความเป็นผู้นำด้านอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมทุกชนิด

- เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในเชิงสร้างสรรค์กับลูกค้า, ผู้ถือหุ้นและพนักงานในระยะยาว

- เพื่อปรับปรุงระบบการฝึกอบรมและพัฒนาของ บริษัท และส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

- เพื่อการพัฒนาและสร้างสรรค์ฝีมือแรงงานของคนไทยให้เป็นที่ยอมรับ

- เพื่อขยายธุรกิจเอเชียในภูมิภาค

 ถังขยะ "อันตราย" หรือ "ถังขยะ" สีแดง

สำหรับใส่ขยะอันตราย หรือ มูลฝอยอันตราย คือ มูลฝอยที่ปนเปื้อน หรือมีองค์ประกอบของวัตถุดังต่อไปนี้ 

- วัตถุระเบิดได้, วัตถุไวไฟ 
- วัตถุออกไซต์และวัตถุเปอร์ออกไซต์ 
- วัตถุมีพิษ, วัตถุกัมมันตรังสี 
- วัตถุที่ทำให้เกิดโรค, วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
- วัตถุกัดกร่อน, วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง 
- วัตถุอย่างอื่นที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรืออาจทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์
พืชหรือทรัพย์ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่ายไฟฉายหรือแบตเตอรี่
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะที่ใช้บรรจุสารกำจัดแมลงหรือวัชพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น

ถังขยะ "ขยะเปียก" หรือ ถังขยะ "ย่อยสลายได้" "ถังขยะ" สีเขียวถังขยะสีเขียว
เพื่อสำหรับใส่ขยะย่อยสลาย หรือ มูลฝอยย่อยสลาย 

คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถนำมา หมักปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก
เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงซาก
หรือเศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ที่เกิด
จากการทดลองในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น
 

ถังขยะ "รีไซเคิล" หรือ "ถังขยะ" สีเหลืองถังขยะสีเหลือง
สำหรับใส่ขยะรีไซเคิล หรือ มูลฝอยที่ยังใช้ได้ คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้ 
ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว 
กระดาษ กระป๋อง เครื่องดื่ม เศษพลาสติก เศษโลหะ อลูมิเนียม ยางรถยนต์ 
กล่องเครื่องดื่ม แบบ UHT เป็นต้น

ถังขยะ "ทั่วไป" หรือ "ถังขยะ" สีน้ำเงินถังขยะสีน้ำเงิน
ประโยชน์เพื่อ
สำหรับใส่ขยะทั่วไป หรือ มูลฝอยทั่วไป คือ ขยะประเภทอื่นนอกเหนือจากขยะย่อยสลาย 
ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลีกษณะที่ย่อยสลายยาก และไม่คุ้มค่าสำหรับการนำกลับ
มาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม 
ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ถุงพลาสติก เปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอยล์เปื้อนอาหาร 
ซองหรือถุงพลาสติกสำหรับบรรจุเครื่องอุปโภคด้วยวิธีรีดความร้อน เป็นต้น

ถังขยะ ยี่ห้อไหนดี เป็นคำถามที่หลายๆคนตั้งคำถามเกี่ยวกับถังขยะ สำหรับถังขยะยี่ห้อ NADA(นาดา)เป็นถังขยะอีกยี่ห้อหนึ่งที่มีจำหน่ายที่ร้าน โดยส่วนใหญ่จะเป็นถังขยะแบบเท้าเหยียบ โดยมีทั้งถังขยะแบบเล็ก เช่น ถังขยะเท้าเหยียบ ทรงเหลี่ยม 15 ลิตร,ถังขยะเท้าเหยียบ ทรงเหลี่ยม 35 ลิตร หรือ ถังขยะแบบใหญ่ เช่น ถังขยะใหญ่ พร้อมล้อเข็น รุ่นฝาเรียบ มีหูยก 660 ลิตร เป็นต้น ถังขยะยี่ห้อ NADA(นาดา)จะเป็นถังขยะที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ เนื้อพลาสติกจะมีความเหนียว ทนแดดทนฝน รูปทรงทันสมัย จึงเป็นถังขยะอีกยี่ห้อหนึ่งที่แนะนำให้รู้จักและทดลองซื้อใช้กัน รับประกันจะไม่ผิดหวัง

 

 

Mobile: 061-545-4266  080-684-4464(สายด่วน) Tel: 02-009-3927 Email: dida.th@hotmail.com

 

สินค้า
ถังขยะใสฝาสี 40 ลิตร

ความจุ 40 ลิตร ขนาด 34 x 34 x 75 ซม. ราคา 680 บาท

สอบถาม
ถังขยะ พร้อมล้อเข็น 240 ลิตร ฝาเรียบ

ขนาด 58 x 71.6 x 107 ซม. ราคาปกติ : 1,750.00 บาท

สอบถาม
ถังขยะแบบเหยียบ ทรงเหลี่ยม สีดำ ฝาส่ี 50 ลิตร

ขนาด 40 x 40 x 60 ซม. ราคา : 750.00 บาท

สอบถาม
ถังขยะ พร้อมล้อเข็น 240 ลิตร ฝา 1 ช่องทิ้ง

ขนาด 58x71.6x123 ซม. ราคาปกติ : 1,750.00 บาท

สอบถาม
ถังขยะแบบเหยียบ ทรงเหลี่ยม สีดำ ฝาสี 35 ลิตร

ขนาด 40x40x40 ซม. ราคา : 690.00 บาท

สอบถาม
ถังขยะ พร้อมล้อเข็น 120 ลิตรฝาเรียบ

ขนาด 49 x 55.5 x 99 ซม. ราคาปกติ : 1,450.00 บาท

สอบถาม
ถังขยะ พร้อมล้อเข็น 240 ลิตร ฝา 2 ช่องทิ้ง

ขนาด 58x71.6x123 ซม. ราคา 1,800 บาท

สอบถาม
ถังขยะทรงเหลี่ยม พร้อมฝาครอบทรงสูง 40 ลิตร

ความจุ 40 ลิตร ขนาด 34 x 34 x 75 ซม. ราคา 630 บาท

สอบถาม
ถังขยะ พร้อมล้อเข็น 120 ลิตร ฝา 1 ช่องทิ้ง

ขนาด 49 x 55.5 x 111 ซม. ราคาปกติ : 1,450.00 บาท

สอบถาม
ถังขยะสี ฝาใส 40 ลิตร

ความจุ 40 ลิตร ขนาด 34 x 34 x 75 ซม. ราคา 630 บาท

สอบถาม
ถังขยะทรงกลมไม่มีฝา 5 ลิตร

ขนาด 20.5 x 22 ซม. ราคา 45 บาท

สอบถาม
ถังขยะใสฝาแกว่ง 14 ลิตร

ถังขยะใสทรงเหลี่ยม ฝาแกว่ง 14 ลิตร ขนาด 23.5 x 29 x 39 ซม. ราคา : 190.00 บาท

สอบถาม
ถังขยะทรงกลมไม่มีฝา 8 ลิตร

ขนาด 22 x 27.3 ซม. ราคา 65 บาท

สอบถาม
ถังขยะทรงกลมฝาโดม 8 ลิตร

ขนาด 23 x 39 ซม. ราคา 100 บาท

สอบถาม
ถังขยะใส พร้อมล้อเข็น 120 ลิตร 1 ช่องทิ้ง

ถังขยะใส พร้อมล้อเข็น 120 ลิตร 1 ช่องทิ้ง ราคา 1,600.00 บาท

สอบถาม
ถังขยะสี ฝาใส 60 ลิตร

ถังขยะตัวสีฝาใสใช้เป็นถังขยะแยกประเภทได้ ราคา 650.00 บาท

สอบถาม
ถังขยะใสทรงกลมขอบเทา 45 ลิตร

ขนาด 37Wx52.5H ซม. ราคา 760 บาท

สอบถาม
ถังขยะทรงกลมฝาโดม 5 ลิตร

ขนาด 21 x 32 ซม. ราคา 65 บาท

สอบถาม
ถังขยะทรงกลมไม่มีฝา 20 ลิตร

ขนาด 29 x 40.5 ซม. ราคา 135 บาท

สอบถาม
ถังขยะทรงเหลี่ยม พร้อมฝาครอบทรงสูง 60 ลิตร

ขนาด 38 x 38 x 83 ซม. ราคา 650 บาท

สอบถาม
การรับรอง
ได้รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
ได้รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
มาตรฐานการจัดการ
หอการค้า
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
หนังสือรับรอง
รายละเอียดของสมาชิก
ชื่อ:
คุณ พรเทพ 080-684-4464
ปีที่เข้าร่วม:
30 พฤศจิกายน 544
ติดประกาศออนไลน์:
ใบรับรอง
ชื่อบริษัท:
ถังขยะ ถังขยะใส ถังขยะพลาสติก : บริษัท ดีดา (ประเทศไทย) จำกัด :ถังขยะ กทม ถังขยะแยกประเภท
สถานที่ตั้ง:
15 กรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง สะพานสูง 10250
ประเทศ/เขต:
ไทย, กรุงเทพมหานคร
ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท:
ถังขยะ ถังขยะใส ถังขยะพลาสติก : บริษัท ดีดา (ประเทศไทย) จำกัด :ถังขยะ กทม ถังขยะแยกประเภท
ผู้ติดต่อ:
คุณ พรเทพ 080-684-4464
ที่อยู่:
15 กรุงเทพกรีฑา
ตำบล:
แขวงทับช้าง
อำเภอ/เขต:
สะพานสูง
จังหวัด:
กรุงเทพมหานคร
ประเทศ:
ไทย
รหัสไปรษณีย์:
10250
โทรศัพท์:
02 009 3927
โทรสาร:
080-684-4464
มือถือ:
061-545-4266
เว็บไซต์:
dida-th.com
อีเมล์:
dida.th@hotmail.com
ไลน์ไอดี: